słownik polski - angielski

język polski - English

łyżka

po angielsku:

1. spoonksiążka z technikum
3000 słów angielskich (cz.2)
lekcja 27, do 48 włacznie
Zycie osobiste
BEC Vantage 1

2. tablespoon


Add a large tablespoon of sugar to the egg and flour mixture.
Take one tablespoon of oil.

50 lekcja z Rafałem - słownictwo angielsko-polskie...
Żywienie, zakupy
lesson 19-24
fullblast3 3d
restauracja słownictwo #1

3. spoonful


Add a spoonful of salt.
I'm not very hungry, so I'll just have a spoon or two of ice cream.

Dodatkowe słownictwo
Zywienie gosek
lista słowek 3
Hubert_powtórka nr 1
it all went wrong