słownik polski - angielski

język polski - English

łysy

po angielsku:

1. bald


She looked at the bald man on the other side of the street.
When you lose your hair you become bold
bald as a coot
he had a shiny bald head
razie

IELTS - slowka
książka z technikum
50 lekcja z Rafałem - słownictwo angielsko-polskie...
teh shazzzzzz
teh shazzzzzz