słownik polski - angielski

język polski - English

świadek

po angielsku:

1. witness


Witnesses reported hearing two gunshots.
Yesterday I witnessed a car accident.
być świadkiem
hand description of it | naoczny świadek
wit

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
Callan stage 9
moje słowka 2
SpeakOut semestr I
Książka technikum cz. 3

2. Best ManOXFORD LANGUAGE CENTRE SŁÓWKA
życie rodzinne i towarzyskie
Relationships

3. Witnesses


There were no witnesses to the attack.
Yeah, witnesses heard the victim and his neighbor arguing