słownik polski - angielski

język polski - English

świecić

po angielsku:

1. shine


Today the sun is shining.
shone
shone/shined
sunshine
szajn

1000 najpopularniejszych słówek
1000 najczęściej używanych słówek
1000 słów EN-PL
Świat przyrody
P. Świat Przyrody

2. shine shone shoneIrregular verbs
Irregular verbs
czasowniki nieregularne click on 2, cz.2
irregular verb part 3
20 czasowników nieregularnych

3. glow


The dagger glowed with a strange light every day.
The room was dark except for the white glow of the computer monitor
They say there are fields of ghost grass with stalks as pale as milk that glow in the night.
an appearance of reflected light
let me glow

chemia dział 3
Obcy - słówka angielskie
3. Secrets of the Dark

4. light lit litczasowniki nieregularne cz. 2
irregular verbs srodkowa

5. light


p
to see sth in a different light
turn on the light
światło
światło, jasno

irregural werbs