słownik hiszpański - polski

español - język polski

beber

po polsku:

1. Pić


pić z butelki
présent
trank
woda
wypić za kogoś zdrowie

słowniczek 1-10
czasowniki pol-hiszp
Hiszpański - Swadesh
czasowniki hiszpańskie
Unidad 4, Español de pe a pa

2. pic


pić z butelki
présent
trank
woda
wypić za kogoś zdrowie

Español de pa a pa, unidad 4, cz.1
Prisma Comienza A1 Unidad 2
Slówka zywnosc/czasowniki
hiszpanski- czasowniki

3. drink


Would you like a drink?
[drɪŋk] drynk
drunk
drunk]
drynk

czasowniki hiszpańskie