słownik polski - angielski

język polski - English

bogaty

po angielsku:

1. rich


[rɪtʃ] rycz
a rich chocolate cake
bogaty
rycz
rycz!

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową
1000 słów EN-PL
1000 najczęściej używanych słówek

2. WealthMacmillan/Życie społeczne
Słówka Gruba
Idzie wiosna - unit 5, część 2
Książka "Lost World" - słówka

3. affluent


affluent nations/neighbourhoods
affluent society
rich
rich enough to buy things for pleasure
zamożny

Henry adjectives
Confusing words & false friends
strona 16 i 17 SOLUTIONS
outcomes unit 1-3
5 tekst positive

4. opulent


His parents are quite well-off.
This year harvest was opulent - we colected a lot of cotton.
[adjective] - expensive and luxurious
bogaty
opulent prison

fantazyjny angielski
words of familiar meaning - adj

5. well ofSłówka, angielski (bliżej niesprecyzowane)
Finanse, pieniądze
słówka w szkole module 1 SPRAWDZIAN

6. prosperous


With economic expansion comes the promise of a more prosperous future.
You're looking very prosperous
[adjective] - successful, often by earning a lot of money
he's very prosperous
the more prosperous regions of the country

kartkowka 15.05
sissy's progress unit 3

7. high


głośne, znane
low voltage

jedzenie P R oxford matura trainer