słownik polski - angielski

język polski - English

brzoskwinia

po angielsku:

1. peach


Valerie bit into the ripe peach and its juice ran down her chin.
a round juicy fruit that has a soft yellow or red skin and a large, hard seed in the centre, or the tree that this fruit grows on
brzoskwinia
n /piːtʃ/ I would like a peach for dessert
przykład ze słówkiem

książka z technikum
English File Intermediate
english file intermediate 1
Unit 6 żywność macmillan
Rozdział 6 słowka

2. ApricotKurs Angielskiego 1-573
Fiszki Kurs Angielskiego 1-160
Seba - fiszki kurs1