słownik polski - angielski

język polski - English

chociaż

po angielsku:

1. althoughNajważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
direct english 3
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Kurs Angielskiego 1-573
Słownik 2000 ABC

2. even though


I like her, even though she can be annoying at times.
Most of us ignore this good advice, even though we know it to be true.
Our coach was proud of us even though we lost the game.
even though she was ill, she went to school.
przykład ze słówkiem

Rozdziały 7 i 8
upper intermidiate 2
Fiszki Kurs Angielskiego 1-160
All Duolingo
bank słów 27

3. THOUGH


[ðəʊ] (dz)oł
aczkolwiek
though = Despite the fact that; although. He still argues, though he knows he's wrong. Even though it was raining, she walked to work.
used to introduce a fact or opinion that makes the other part of the sentence seem surprising
woł

Matura Explorer Module 6
Moja pierwsza lekcja
CZWARTA SETKA
nowe dobre 1
Harry Potter Kamień Filozoficzny