słownik polski - angielski

język polski - English

ciężki

po angielsku:

1. heavy


How heavy is this bag? This box is very heavy.

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)

2. sever


The ​knife severed an ​artery and he ​bled to ​death. The ​company has severed ​its ​connection/​links/​relationship/​ties with ​its ​previous ​partners.
This attack marked the severance of their previous alliance
a severed fingertip
o cut through something completely, separating it into two parts, or to become cut in this way: Martin's hand was severed in the accident.
to sever a rope

Angielski umlub dietetyka donesch-jeżo english for...
4 opportunity
TEKSTY CZ. II
part 08052012
Elektrotechnika 2

3. tough


szorstki
taf
tough negotiator
tough time
tough, tougher, the toughest

Państwo Społeczeństwo
Matura Masters Intermediate unit 5
Czytanka 22.10.2017
słówka po angielsku 1

4. hard


trudny
twardy
uzyskane z trudnem
z wbudowanym układem sterowania
zaprojektowane na stałe w sposób niepodlegający zmianie

kolokwium 1. komunikacja w biznesie
Królewna Śnieżka
natalia oleś 22-23

5. grievous


The driver sustained grievous injuries.
[adjective] - FORMAL- that has very serious effects or causes great pain

24,01,2015 npe
Karne - postępowanie pojednawcze