słownik hiszpański - polski

español - język polski

domingo

po polsku:

1. niedziela


Cały tydzień.
Niedziele są często słonecznymi dniami.
Zamierzam iść na basem w niedziele
Zawsze w niedzielę chodzę do kościoła.
przykład ze słówkiem

słowniczek 1-10
Zwroty hiszp.
Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
hiszpańskie słówka moje