słownik hiszpański - polski

español - język polski

entender

po polsku:

1. rozumieć


rozumieć wszystko
understand
understood
wyjaśnić coś komuś
ymmärrän, ymmärät, ymmärtää, ymmärämme, ymmärätte, ymmärtävät, en ymmärrä,. imp. ymmärsin, ymmärsit, ymmärsi, ymmärsimme, ymmärsitte, ymmärsivät, en ymmärtänyt, emme ymmärtäsit

Aula Internacional 1
Hiszpanski Czasowniki 1.1
Podstawowe czasowniki
Unidad 5, Español de pe a pa
Hiszpański Czasowniki 1.2

2. wiedzieć


przykład ze słówkiem
présent
to know which way the wind is blowing
wiem
wusste

powtórka 1klasa, cz.I