słownik hiszpański - polski

español - język polski

esperar

po polsku:

1. czekać


Ile trzeba czekać na to danie
x

słowniczek 1-10
Czasowniki hiszpanski
czasowniki hiszpańskie
Unidad 4, Español de pe a pa
unidades 6-8

2. mieć nadzieję


Mieliśmy nadzieję dłużej zostać, ale się nie udało.
Pracownicy mają nadzieję, że za miesiąc dostaną podwyżkę.
Teraz mam nadzieję, że wiosna przyjdzie niedługo.
mieć nadzieję coś zrobić
nadzieja(m)

El caracter; los sentimientos
Hombre, Emociones y sentimentos
🌞caracteres muy diferentes
Fiszka 42 Uczucia
Uczucia - Los sentimientos

3. oczekiwać


look forward to seeing
oczekuję na twoja odpowiedź
oczekuję poprawy warunków bytowych
oczekuję, że otrzymam pełny zwrot
stała korzyść

ZE STARYM NA PLECACH
1.1 / 1.2 espańol
5.4 repet. GANAS I DESEOS