słownik hiszpański - polski

español - język polski

explicar

po polsku:

1. tłumaczyć


Tłumaczę teksty z angielskiego na niemiecki.
przetłumaczyłem ten tekst z polskiego na rosyjski
translate; If you don’t know an English word, this app can translate it into your own
ustnie
z języka na język

słowniczek 1-10
zestaw podstawowy
hiszpanski slowka
Hiszpański lekcje 2
czasowniki kurs 80

2. wyjaśnić


Proszę pozwolić mi wyjaśnić wszystkie problemy, z którymi mamy do czynienia.
Proszę pozwolić mi wyjaśnić wszystkie problemy.
Zamierzam wyjaśnić wam mój cel.
clarificar, explicar, demostrar
kontuar, lada

słówka lipiec
czasowniki -ar parte dos
Szkoła i Edukacja - La Escuela y Educación
Moje fiszki 3
czasowniki polski-hiszpański

explicar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

ocupar
almorzar
mirar