słownik polski - angielski

język polski - English

garnek

po angielsku:

1. pot


The soup is in the pot.
The soup was cooking in a pot.
a pot of yogurt
garnek
there's something brewing in the air

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
lekcja 27, do 48 włacznie
Zywienie gosek
slowka angielski duzzooooo
Multikurs Poziom A

2. pan


Water dripped from the ceiling into the pan on the floor.
Wszyscy czekają na pana Browna.
non-stick pan
pan
tawa

Callan stage 9
Unit 6 Żywienie podstawa
focus matura 3 unit 4
Lekcje 11-15
Meals and their preparation / Posiłki i ich przygo...

3. cooking potpaństwo i społeczeństwo/ żywienie
Callan stage 9 lesson 143
Matura Plus Wordlist

4. saucepan


She put a saucepan of water on the cooker
She put a saucepan of water on the range.
Soup is in the saucepan.
rondel
saucepan with a long handle

Żywienie, zakupy
my flat, my room (2)

5. crockDesperate houswives
KULTUROZNASTWO - The Symbols of Ireland