słownik polski - angielski

język polski - English

hojny

po angielsku:

1. generous


Chojny

książka z technikum
English File Intermediate
Callan stage 9
fiszki 1 facetoface
Longman B2 Bank słów: człowiek, dom

2. Bountiful


Our fields are more bountiful than any in the world. Then he sat down to eat at a table that, in his eyes, was bountiful.
The dinner they organized was elegant and bountiful.

gsce english
Test unit 10 03.04.2017
words of familiar meaning - adj
Mass 7.03.2017.
Logistics-9, Quality-10