słownik polski - angielski

język polski - English

kolano

po angielsku:

1. knee


bend your knees
genual
knot
kolano
przykład ze słówkiem

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
książka z technikum
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Callan stage 9
Kurs Angielskiego 1-573

2. lap


The cat lapped up the milk.
There are two more laps to go in the race.
This is a short race - only one lap.
This is a short race – only one lap.
the cat jumped on to my lap

8. Getting arround
HP Kamień Filozof.cz.1
WORLD OF GESTURES
Some words from Harry Potter 1#
Friends 4 (14)