słownik polski - angielski

język polski - English

kran

po angielsku:

1. tap


faucet
gas tap
modern tap
przykład ze słówkiem
take the lead

książka z technikum
IntermediatePlus 1-6
dział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
slowka angielski duzzooooo
mix poziom b/c

2. spigot


to turn on a spigot