słownik polski - angielski

język polski - English

kuchnia

po angielsku:

1. kitchen


chicken
kicz
let's go to the kitchen
my kitchen is clean
there is small kitchen

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
książka z technikum
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.1)

2. cuisine


What's your favourite cuisine?
[noun] - a style or manner of cooking
italian cuisine
polish cuisine
​French cuisine

SEW od początku
zywienie zakupy
Moja pierwsza lekcja
marta 18th Nov 2013
SEPTEMBER LIST2 MPB