słownik polski - angielski

język polski - English

mówić

po angielsku:

1. speak


Do you speak French words in your life?
Do you speak it english well?
He will speak today with us.

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową
1000 słów EN-PL

2. speak spoke spokeNieregularne wszystkie
czasowniki nieregularne
Sky High poprawione
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne

3. say said said


He said goodbye to his friends and left.

czasowniki niereguralne
Czasowniki angielskie nieregularne / wszystkie
czasowniki nieregularne
nieregularne angielski
sky high 3 irregular verbs

4. say


Say it loudly!
You say what you take.
don't say you love me
v
書,最,晉,曷,曹,曾

CZASOWNIKI NIEREGULARNE Evolution Plus 3
Owoce, warzywa, części ciała, czasowniki, minecraft
English Top 1000 50-100
POPRAWIONE W EXCEL
Odmiana czasowników nieregularnych 2

5. talk


rozmowa
silent /l/
speech
talk on the phone
tok

SŁÓWKA 5 ROZDZIAŁ
pierwsza seta
sissy's progress unit 3
ANG - 07 Routines habits

6. tell told told


He told me about the changes. He hasn’t told me yet.
I told him not to come.
My grandpa told me beautiful stories.

Irregular tab nr2
czasowniki 3
Maciek:) Tabelka czasowniki:D

7. tell


tell somebody
tell the way
to tell sb the truth
told
told + told

1000 najczęściej używanych słów

8. speak to


Can I speak to Dave?
Could I speak to Mr Tomlinson?
I want to speak to the boss.
I'd like to speak to my mother.
You should speak to your teacher about your problem.

Szybki Angielski 3
Słownictwo Unit 1,2
unit 4 slowka Andrzej