słownik hiszpański - polski

español - język polski

nacer

po polsku:

1. rodzić się


On urodził się w Polsce.
Urodziłam się w 1994 roku.
Urodziłam się w Warszawie.
on urodził się w 1990
urodziłem się w Warszawie w 1980 r.

Espanol en marcha
słówka sierpień
Moja pierwsza lekcja
4 ćwiczenia na czytanie
bezokoliczniki sprawdzian

2. rodzić


Wilma urodziła chłopczyka
bore
gebar
kreißen (kreißt; kriss; gekrissen -)
on urodził się aktorem.

czasowniki hiszpańskie