słownik polski - angielski

język polski - English

nieśmiały

po angielsku:

1. shyksiążka z technikum
English File Intermediate
direct english 3
Kurs w pracy
Kurs Angielskiego 1-573

2. timid


She gave me a timid smile.
The timid girl looked shyly round the half-open door.
The voice on the other end was low and timid.
[adjective] - shy and easily frightened
timidity, opp. courageous

ANGIELSKI justyna zeszyt - fiszki part 4
Moduł 1 Człowiek
tak chuj kurwa
Oxford Matura Trainer: People
Vocabulary Bank: PEOPLE: oxford matura trainer

3. self consciouscechy charakteru, uczucia i emocje