słownik polski - angielski

język polski - English

niezależny

po angielsku:

1. independentksiążka z technikum
3000 słów angielskich (cz.2)
english file intermediate 1
unit 5 - człowiek
Callan new 8 stage lesson 112-113

2. freelance


He's a freelance writer in Spain.
Monica's been working as a freelance journalist for the last 6 years.
[adjective] - that does particular pieces of work for different companies, rather than works all the time for one particular company
freelancer
na umowe o dzielo

Słownictwo litera F
WL1 word list