słownik polski - angielski

język polski - English

oczywiście

po angielsku:

1. obviously


Obviously it’s better to help your child develop this ability as young as possible, but it’s never too late to begin.
Te sklepy są oczywiście zamknięte

3000 słów angielskich (cz.2)
lista słowek 3
Unit 5 - Sports and interests
Angielski v-1
Unit 4 30 słówek

2. of course


Obviously it’s better to help your child develop this ability as young as possible, but it’s never too late to begin.
Of course, it's no trouble at all.
We arrived at the airport 30 minutes latr and, of course, we missed our plane
oczywiście
przykład ze słówkiem

przymiotniki, przyslowki, rodzina, rosliny, samoch...
ogólne zwroty
SPEAK UP EL2 UNIT 3
Welcome + 2 School + Get moving!
Ola - Unit 10

3. certainlyThe Business 3 (2017/18)
Berlitz English Language for life. 4
Słówka (28-32)
miks 1 angielski
WYRAZENIA OGOLNE 1 I 2

4. surekl. 5 rozdz. 1
Project 3, UNIT 1 Revision

5. obviousróżne słówka

6. apparently


apparently it was not for you.
artifical
as far as one knows or can see.
najwyraźniej, pozornie
◦He had no notes - apparently he needed none


7. absolutelyprzysłówki i zwroty przysłówkowe

8. by all means
oczywiście w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

dobrze