słownik polski - angielski

język polski - English

pomocny

po angielsku:

1. Helpful


Your notes were very useful, thanks.
helpful advice / comments
pomocny
yardımeden, yardıma hazır
útil

2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.3)
dział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
SAEASON X PART 1
English lessons

2. supportive


I'm trying to be supportive
Is he supportive to you?
My family were very supportive throughout the divorce.
Try to be more supportive.
[adjective] - that gives help and encouragement

People - module 1
Week 10 Level 2

3. helpfully