słownik polski - angielski

język polski - English

powtarzać

po angielsku:

1. repeat


[rɪˈpiːt] ryp*it
powtarzać
repeat after the recording
ripit
rypit

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)
1000 najpopularniejszych słówek

2. revise


We need to revise for the exam tomorrow.
revise for an egzamin
revised edition
revision
why is it so essential to revise all past work before an examination?

pierwsze słówka
Unit 9 i 10 matura master pre-intermediate
Szkoła i praca
Kartkówka nr 1
gimnazjalny rozszerzenie różne

3. reiterate


(FORMAL) Let me reiterate the most important points.
I must reiterate that we have no intention of signing this contract.
Let me reiterate the most important points.

Fiszki_wykład Walsh and Carmeli
Comminication and Negotiation
Przypomniane od 28.01.2017.
jestem numerem 4️⃣💥
MICHAEL SCHUMACHER

4. EchoEnglish dodatkowy
Zestaw 6 - reading
Business English - podręcznik The Business - Corpo...
1ezi - kartkówka pierwsza