słownik polski - angielski

język polski - English

pracodawca

po angielsku:

1. employer


Who is you direct employer?
a person or firm that employs workers
empleador
işveren
pracodawca

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
książka z technikum
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.2)
Kurs w pracy