słownik hiszpański - polski

español - język polski

quince

po polsku:

1. piętnaście


One kosztują piętnaście dolarów każde.
One kosztują piętnaście dolarów.
Rząd odsunął o piętnaście dni datę zapłaty podatku.
piętnaście ziemniaków
piętnaście, a niech to!

Aula Internacional 1
komunikacja 3
podstawy po hiszpańsku
hiszpanski slowka
Miejsca pracy, zawody, odmiana czasowników i 1-15