słownik angielski - polski

English - język polski

rise rose risen

po polsku:

1. podnosić się


Odnotowujemy stały wzrost płac.
o temperaturze
podnieść się ze swojego miejsca, wstać z miejsca
rise - rose - risen
sprzedaż podiosłą się o 20%

czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne
Czasowniki nieregularne
Czasowniki niereguralne
irregular verbs / czasowniki nieregularne podstawowe

2. wzrastać


Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.
The temperature outside will rise
Wzrasta liczba ludzi bezrobotnych na świecie.
Zmagamy się z rosnącą konkurencją.
wzrasta wzrastał będzie wzrastał

irregular verbs
czasowniki nieregularne
Irregular Verbs
Dominik Nieregularne
czasowniki nieregularne 1

3. rosnąć


o cieście
odmiana czasownika
rosnąć bardzo szybko
wuchs
wuschs

czasowniki nieregularne
Czasowniki nieregularne
język angielski
czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne

4. wznosić się


Góra, która wznosi się na horyzoncie, to Mont Blanc.
Zwycięzca wchodzi na podest
wspiąć się

Czasowniki nieregularne.
czasowniki nieregularne 3

5. podnieśćirregular verbs list
Czasowniki nieregularne
irregular verbs 2

6. wstawaćczasowniki nieregularne II
Czasowniki nieregularne part.3

7. wschodzić


pl. sprossen; gesprossen - sein)

Moja lekcja i nieregularne
czasowniki nieregularne cz III

8. wznosić


ten budynek został wzniesiony w latach dwudziestych
to build something such as a statue or bridge

nieregularne angl