słownik polski - angielski

język polski - English

rzeka

po angielsku:

1. river


They are situated on lakes, rivers, in the mountains, on the sea, or in the vicinity of big cities.
[ˈrɪvə] r*iwe
a town on the river
by the river
rywer

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
top 1000 z wymową
1000 najpopularniejszych słówek
1000 najczęściej używanych słówek