słownik hiszpański - polski

español - język polski

seguir

po polsku:

1. naśladować


Zawsze podążaj za swoim sercem.
aby w ten sposób symulować sytuację, w której ta osoba mogłaby się znaleźć
naśladowanie i wykorzystywanie cudzego dorobku
naśladować dźwięki
to try to be like someone or something else, usually because you admire them

od strony 14
Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
A1.1 czasowniki + odmiana w czasie teraźniejszym

2. kontynuować


trwać
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
zacząć robić nową rzecz
Światła zgasły ale chirurg nalegał aby kontynuować operację
Światło zgasło, ale chirurg nalegał na kontynuowanie operacji.

Słownictwo A1+A2
Czasowniki hiszpanski
Hiszpański - czasowniki
hiszpański kolokwium nr 2
Hiszpański nie gryzie - Alfabet i wymowa

3. podążać


Jedzie za nami jakiś samochód.
One podążają za naukowcem.
Proszę za mną
Zawsze podążaj za swoim sercem.
passé

Hiszpański 1
pierwsze kolokwium
Czasowniki nieregularne
Hiszpański - Czasowniki 2.2
13 - czasowniki

4. śledzić


Ta książka śledzi historię autora
_____________________________
jak będzie rzeczowniekiem to jest tor
powinniśmy wiedzieć że jest dużo więcej śledzących nas osób niż sobie zdajemy sprawę
to follow the development or progress of something

Aula Internacional 1
SPRAWDZIAN 04.11.2018
H (czasowniki nieregularne)
como te ha ido el dia?
hiszp czasowniki

5. iść za


idź za mną

życie rodzinne i towarzyskie
Czasowniki nieregularne