słownik polski - angielski

język polski - English

siatkówka

po angielsku:

1. retina


His retina is healing well after the operation.
in an eye
retinal

SpeakOut semestr I
Medical English EXAM part 6
specime moist
medyczne turnip
Skrypt, pierwsze zajęcia, unit 1 i 2

2. volleyballAngielski zdrowie
kl5 (Evolution plus2) unit5
Unit 2 Winning and losing-angielski
Artur 16th Sept 2016 #3
Podstawa sporty

3. netball


a game usually played by teams of women, where a ball is thrown from player to player and goals are scored by throwing the ball through a high net


siatkówka w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

koszykówka