słownik polski - angielski

język polski - English

sprawiedliwy

po angielsku:

1. fair


he has fair hair
it's not fair
jasne włosy
the book fair
unfair

1200 najważniejszych słow
English File Intermediate
direct english 3
unit 5 - człowiek
warsztaty HR

2. just


just for you
just go out
just like the movies.
unjust
właśnie

1000 niezbędnych słów po angielsku
Kurs w pracy
Kurs w pracy
Henry adjectives
English lesson 2

3. righteous


God is righteous.
Only a righteous man can be the head of the Supreme Court.
[adjective] - morally correct

S05E14 - cz1

4. equitable


[adjective] - FORMAL- fair and reasonable

Useful words 4
Ethical trading

sprawiedliwy w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

leniwy
surowy
pracowity
cierpliwy