słownik polski - angielski

język polski - English

towarzyski

po angielsku:

1. sociable


Towarzyski

English File Intermediate
english file intermediate 1
pierwsza lekcja
Market Leader part2
test 23'11'17

2. outgoingdział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
biuro, budynki, cechy, cialo, czas, czasowniki
Człowiek longman
[4] VB: Work
Przymiotniki - osobowość i charakter

3. gregarious


[adjective] - that likes to be with other people
friendly and preferring to be with other people
gregarious animals tend to live in a group
they are very gregarious people
to live in a group

Straighforward 8
różne słówka
describing people: character
Personality vocabulary
Osobowość i emocje po angielsku

4. a people personBlue Soft, personality

5. socialise


I never socialise with people from work.
I tend not to socialise with my colleagues.
Socialising helps with bad mood.
Some people don't enjoy socialising.
i prefer to socialise with people of my own age we have more things in common to talk about

speakout unit 1
Test unit 7 8
speakout unit 1 d

6. social


community and social project
outgoing
przykład ze słówkiem
społeczny
społeczny, socjalny

angielski 15 chyba SOLUTIONS
Unit 8, matura na horyzoncie
Psychology club - therapist