słownik hiszpański - polski

español - język polski

traer

po polsku:

1. przynosić


on przynosi
past simple
podać jedzenie
przynosić (iść po coś)
przynosić lepsze rezultaty

słowniczek 1-10
Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!
słówka lipiec
ED leccion 15
hiszpański kartkowka

2. przynieść


przynieś mi swoją książkę
przynieś mi trochę kawy dopóki jeszcze nie śpisz
przynieść ręcznik
to przynosi (daje) lepsze wyniki (efekty)
to take someone or something with you from one place to another: Bring a coat in case it turns cold.

H (czasowniki nieregularne)
hiszpański dz 3
Czasowniki nieregularne
verbos irregulares
jezyk hiszpanski

traer w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

comer
venir