słownik polski - angielski

język polski - English

uczyć

po angielsku:

1. teach


taught + taught
teach languages
ticz
tought
öğretmek

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)
czasowniki niereg.
czynnosci A1-A2

2. teach taught taught


He taught her singing.
She teaches at a local school.

CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne
Czasowniki angielskie nieregularne / wszystkie
czasowniki nieregularne
Michał czasowniki

3. to train


He's been training hard for the race for several weeks now.
She is training hard for the tournament.
You have to train hard to be a champion.
przykład ze słówkiem
to train the employees

Team up 2 unit 2

4. learn leantInfinitive and past
Infinitive and past
Lena Kartkówki

5. study


devote time and attention to acquiring knowledge on (an academic subject), especially by means of books

Tomek 31st March 2016