słownik hiszpański - polski

español - język polski

venir

po polsku:

1. przychodzić


odmiana czasownika
past simple
przyjść na spotkanie
skąd pochodzisz?
wychodzić na zewnątrz

Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!
Hiszpański 1
zestaw podstawowy
Podstawowe czasowniki
Dział 5, lekcja 9, c.d. czasowników

2. przyjść


pojawić się
przykład ze słówki
przyszedł
ss
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

pierwsze kolokwium
H (czasowniki nieregularne)
hiszpański dz 3
Na sprawdzian
verbos irregulares

3. przybywać


On przyjdzie jutro.
Wczoraj nadszedłam z Londynu.
Wierzę zatem że jest to idea która przybyła ale po prostu nie została jeszcze wprowadzona.
przjechał koło południa
przybywać na spotkanie

Konwersacje 10.01 cz.1
lekcja 11 hiszpański
czasowniki nieregularne
Czasowniki 1
Verbos irregulares 2

4. przyjechać


Skąd przyjechałeś?
dotrzeć na czas
planuję czas aby się upewnić, żeby nigdy nie spożniać się na zajęcia
przyjechałem do domu
wczoraj przyjechaliśmy do hotelu

ES 12.1 różne
czasowniki takie
zasowniki te same tylko na odwrot

5. przyjeżdżać


Muszę dostać się na stację kolejową.
Nasze torby przyjechały.
Pociąg przyjeżdża do Walencji o 16:00.
Pociąg przyjeżdża o 10.
przyjazd

Prisma A1 rozdział IV (Los medios de transporte)
Czasowniki nieregularne