słownik polski - angielski

język polski - English

wymagający

po angielsku:

1. demanding


demandink
dimandink
he was a demanding baby, and rarely slept through the night
przykład ze słówkiem
skrupulatny

Słówka z maili - angielski
pierwsza lekcja
Logistics part2
kolokwium 1. komunikacja w biznesie
Moja pierwsza lekcja

2. challenging


To był projekt stanowiący wyzwanie, ale również ekscytujący.
difficult in a way that is interesting or satisfying
przykład ze słówkiem
stanowiący wyzwanie"
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

Unit 3 A good job
unit 3 monika
Unit 3 A good job intermediate new matura solution
Unit 3 A good job
Angielski test 8.05

3. exacting


[adjective] - that demands a lot of effort, care or attention
delicacy on stage belies a ferociously exacting temperament in the studio

powtórka np. confident
ponowna powtórka do 150

4. strictprzymiotniki 1