słownik polski - angielski

język polski - English

zdrowy

po angielsku:

1. health


[hɛlθ] helf
dbający o zdrowie
healthy
salud
zdrowie

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.2)
50 lekcja z Rafałem - słownictwo angielsko-polskie...
Food Unit 6 a

2. wholesome


I found her very attractive, in kind of a simple, wholesome way.
I prefer wholesome home-made meals to fast food.
good for you, physically or morally
wholesome, home cooking

Język B (bez 31.01 sport)
gsce english
Słówka z maili - angielski 2
Friends 10 [7]

3. well


up
wells
with
znany
łel

Ola - Unit 10

4. healthily


Frank eats very healthily.
Make sure that you eat healthily.

VOCABULARY ALL 10.11.2014
1 miesiąc angielski II

zdrowy w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku